Verhuur kerkelijke gebouwen
Het gebruik van de kerkzalen voor het houden van erediensten vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de pastorale werkgroepen van de PGO. Uiteraard kunt u de Vredeskerk huren voor andere activiteiten zoals rouwdiensten, trouwdiensten, concerten of anderszins. De Vredeskerk is eveneens beschikbaar als locatie voor een burgerlijk huwelijk. Klik hier voor meer informatie.

Bij  de Vredeskerk behoort De Beuk, een centrum voor kerkelijke activiteiten van allerlei aard. De Beuk is eveneens beschikbaar voor huur door derden.

Informatie over verhuur en beschikbaarheid kunt u vragen aan de koster/beheerder. Eventueel overlegt deze met het College van Kerkrentmeesters. De volgende huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van gebouwen van de PGO. Dit zijn de huurvoorwaarden.

De tarieven voor huur van de Vredeskerk zijn als volgt:

Tarief soortBedragEnergie toeslagBedrag incl.
energie toeslag
Trouwdienst kerkelijk huwelijk lid/leden PGO€ 270+10%€ 300
Trouwdienst kerkelijk en burgerlijk huwelijk lid/leden PGO€ 440
Rouwdienst lid PGO€ 270+10%€ 300
Rouw- of trouwdienst niet-lid PGO € 535+10%€ 590
Trouwdienst kerkelijk en burgerlijk huwelijk niet lid/leden PGO€ 880
Liturgieën (zwart-wit), verzorgd door PGO (bij rouw- of trouwdienst)€   25
Liturgieën (kleur), verzorgd door PGO (bij rouw- of trouwdienst)€   50
Locatiekosten burgerlijk huwelijk€ 535+10%€ 590
Concert koren (1 uitvoering incl. direct voorafgaande repetitie)€ 375+10%415
Extra: repetitie op andere dag€ 160+10%175
Andere doeleinden€ 553+10%€ 590
Gebruik beeld-apparatuur incl. 1 uur bediening + 1 uur voorbereiding *)€ 175
Opname dienst op USB-stick **)€ 50
Tarieven per 1-1-2024

De Vredeskerk beschikt over 240 zitplaatsen en wordt verhuurd met de standaard opstelling van de stoelen. De Vredeskerk wordt verwarmd tot een temperatuur van 17 °C. In verband met de gestegen energiekosten wordt hiervoor een opslag van 10% op het verhuur tarief gerekend. De energietoeslag geldt voor de maanden oktober t/m april.

Indien nodig is het mogelijk in de Beuk de dienst of de bijeenkomst in de Vredeskerk te volgen middels een beeld- en geluidsverbinding. In overleg met De Beuk kan een extra zaal gehuurd worden voor een bijeenkomst voorafgaand of na afloop van de bijeenkomst in de Vredeskerk. 

De Vredeskerk beschikt over audio-apparatuur die gebruikt kan worden zonder extra kosten. Het gebruik van de aanwezige beeld-apparatuur is optioneel en wordt apart in rekening gebracht.

*) De voorbereidingen bestaan uit het testen van de aangeleverde audio en/of video bestanden. Alle bestanden kunnen worden aangeleverd. Bijvoorbeeld kant en klare presentaties in Powerpoint en video-bestanden, mp3 en wav files. Bel of mail gerust bij vragen hierover met Henk P Tulp, 0162-434397  henktulp@planet.nl. Hij kan ook uw presentaties verzorgen. Dat is niet in het tarief begrepen.
Het gebruik houdt in het projecteren van de presentaties en indien gewenst het gebruik van de twee camera’s in de Vredeskerk.

**) De diensten zoals die te zien zijn via Kerkomroep en/of Youtube kunt u zelf downloaden. Indien gewenst kunnen we dit voor u op een USB-stick van de Protestantse Gemeente Oosterhout aanleveren. Eigen usb-stickjes of andere opslag is niet toegestaan. Opname wordt geleverd op een 4GB USB stick incl. nette verpakking. De kosten hieraan verbonden ziet u in de bovenstaande lijst.

Voor de mogelijkheden en huur van de De Beuk kunt u contact opnemen met de beheerder van De Beuk.Eigenaar pagina: College van Kerkrentmeesters: secretaris. Laatste update: 2023-12-01