Beschrijving
De symmetrisch opgezette begraafplaats ligt op een rechthoekig terrein, nagenoeg Noord-Zuid georiënteerd, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie S nummer 4905.. Aan de Nieuwe Bouwlingstraat bevindt zich het monumentale entree-hek tussen bakstenen pijlers. Een middenpad leidt naar het aan het eind gesitueerde grafmonument uit 1875 (zie hierna).
begraafplaats pad
In 2001 zijn de noordelijke muur met het entree-hek, langs het trottoir aan de Nieuwe Bouwlingstraat, en het grafmonument aangewezen als Rijksmonument (Besluit van de Staatssecretaris van OCW d.d. 10 augustus 2001, monument nummers 520009 t/m 520011), met o.a. de volgende motivering: “Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling in de grafcultuur van de Nederlandse Hervormde Kerk in de negentiende eeuw en, in het geval van het grafmonument, van een sociale ontwikkeling.

Daarnaast omdat de stedenbouwkundige locatie herinnert aan de politieke besluiten met betrekking tot het ter aarde bestellen. Het bezit architectuur- en kunsthistorische waarden wegens de esthetische kwaliteit van de ontwerpen en de verzorgde en gedetailleerde ornamentiek.”

In 1996 is de begraafplaats, met inbegrip van de overige drie schansmuren – West-, Zuid- en Oostzijde – door de gemeente Oosterhout op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.