Bereikbaarheid van nabestaanden
Na afloop van de lopende graftermijn (in beginsel 20 jaar, telkens te verlengen met 10 jaar) worden de nabestaanden – dwz de contactpersoon die als rechthebbende in de administratie staat geregistreerd – aangeschreven met de vraag of men voornemens is de graftermijn te verlengen. Vaak wordt vergeten de administrateur de hoogte te stellen van verhuizing of overlijden van de rechthebbende. Daarom is het van belang adreswijzigingen steeds tijdig door te geven. Blijft de familie langere tijd onvindbaar, dan treedt vroeg of laat een procedure in werking die uiteindelijk tot ruiming van het graf kan leiden.