Tarieven

TARIEVEN

I. GRAVEN

Nieuw graf met grafrechten voor 20 jaar:
Kosten begraving € 550 *) en grafrechten à € 60 per jaar. Totaal: . . . . . . . . . . . . . . € 1.750,–

Bijzetting in bestaand graf:
Kosten begraving € 550 *) en grafrechten voor 20 jaar à € 60 per jaar. Totaal: . .  .€ 1.750,–
met aftrek van een eventueel al betaalde toekomstige termijn.
(N.B.: kosten verplaatsing monument niet inbegrepen; afhankelijk van
het soort monument, veelal circa € 385)

Verlenging termijn voor grafrechten:
10 jaren à € 60 per jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 600,–
(op aanvraag te betalen in 5 tweejaarlijkse termijnen à € 125)

Kindergraven (t/m 6 jaar): tarieven op aanvraag.

II. URNENKELDERS:

Plaatsing asurn € 360 *) en grafrechten 10 jaar € 245. Totaal: . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 605,–

Bijzetting:
Plaatsing asurn € 200 *) en grafrechten 10 jaar € 240. Totaal: . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 440,–
met aftrek van eventueel al betaalde toekomstige termijn.

Verlenging termijn voor grafrechten:
10 jaren à € 24 per jaar. Totaal:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 240,–
(op aanvraag te betalen in 5 tweejaarlijkse termijnen à € 52)

III. URNGRAVEN:

Begraving asurn € 360 *) en grafrechten 10 jaar € 125. Totaal:  . . . . . . . . . . . . . . . € 485,–
Urn bijzetten in bestaand graf als bedoeld onder I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 240,–
Verlenging € 12 per jaar. Totaal voor 10 jaar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 120,–

*) Op zaterdag geldt er een toeslag van 50% op de kosten van het begraven of plaatsen van een urn