De Kleine Kerkenraad bestaat uit het moderamen en de predikanten, aangevuld met vertegenwoordigers van alle ambten in de gemeente.


Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com. Laatste update: 2018-10-08