Logo kerkBinnen de Protestantse Gemeente Oosterhout worden ook in 2015 en 2016 weer tal van activiteiten ontplooid. Er is voor ieder wat wils: Ontmoeting, wandelen, creativiteit, gesprek, bezinning enz.

De rode draad is het thema dat ons dit jaar wordt aangereikt vanuit de ZWO:

Versterk de kerk. 

Onder dit thema zal onze ZWO-commissie de komende tijd een aantal projecten onder de aandacht brengen. Maar we zouden dit thema ook willen gebruiken als noemer voor de verschillende activiteiten het komend jaar.

We hopen dat de activiteiten een zinvolle en concrete uitwerking mogen zijn van dit thema en zo mogen bijdragen aan verbondenheid met mensen binnen de gemeente en met de wereld waarin wij gemeente zijn.

Commissie Vorming en Toerusting