Op 6 november 2018 om 10 uur komen we weer bij elkaar in de Beuk. De afgelopen keer zijn we met elkaar in gesprek geweest over de schepping. Op 6 november gaan met elkaar spreken over het onderwerp Gods almacht. Is alles wel Gods wil? Kan zomaar een vraag zijn die hierbij opkomt….. Gezien de chaos op vele plaatsen in deze wereld. U en jij bent van harte welkom om met ons hierover in gesprek te gaan.

Wilt u zich van tevoren wat ‘inlezen’ over dit thema neem gerust contact met mij op, ik heb over dit onderwerp een leestekst beschikbaar.

Henco de Bruijn


In de kring wordt over tal van zaken gesproken en kan men elkaar bevragen naar hoe een ieder tegen bepaalde (geloofs)zaken aankijkt. Zo is er in het afgelopen seizoen onder meer gesproken over de 7 werken van barmhartigheid, het boek Tobit en enkele actuele zaken in relatie met wat men daarover in de bijbel tegenkomt.

Een ieder wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.


Eigenaar pagina: Siets Nieuwenhuizen, Laatste update: 2018-10-30