Op 6 september 2016 starten we weer met de gesprekskring Vragenderwijs.

De afgelopen jaren was ds. Vlieger de gespreksleider van de kring. Vanwege zijn vertrek naar Zundert was het noodzakelijk een nieuwe gespreksleider voor de kring te vinden. Deze is gevonden in de persoon van onze oud-predikant Siets Nieuwenhuizen. Een nieuwe en tegelijkertijd een oude bekende voor een deel van de gesprekskring. Tot zijn emeritaat enkele jaren geleden was dominee Nieuwenhuizen namelijk ook bij de gesprekskring betrokken.

In de kring wordt over tal van zaken gesproken en kan men elkaar bevragen naar hoe een ieder tegen bepaalde (geloofs)zaken aankijkt. Zo is er in het afgelopen seizoen onder meer gesproken over de 7 werken van barmhartigheid, het boek Tobit en enkele actuele zaken in relatie met wat men daarover in de bijbel tegenkomt.

Voor het nieuwe seizoen is er op iedere eerste dinsdag van de maand een bijeenkomst in De Ark, van 10.00 tot 11.30 uur.

Een ieder wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Wilt u er meer over weten dan kunt u contact opnemen met de coördinator:
Rijk van Ingen, tel. 0162-318999.

 


Eigenaar pagina: Rijk van Ingen, Laatste update: 2016-08-16