De Gespreksgroep Geloof en Wetenschap is onder leiding van Dorothea en Jaap Timmers-Huigens nu een paar maal bij elkaar geweest. We hebben gediscussieerd over de eerste hoofdstukken van het Oerboek. In de komende maanden willen we wat andere onderwerpen naar voren halen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het ontstaan van de Bijbel in deze vorm,
  • De tien geboden en wat betekenen die nu voor ons,
  • Wonderen in de Bijbel,
  • Engelen en Aartsengelen.

En wat er nog maar meer naar voren komt.

Wij zijn nu helaas nog een heel kleine groep. Wij zouden er graag meer mensen bij zien zodat de discussie wat uitgebreider kan worden. Tot nu toe vergaderen we ’s morgens bij Dorothea en Jaap, Valkenplein 13. De volgende vergadering is op 19 maart om 10 uur.

Mocht u meer informatie willen, belt dan gerust met Dorothea/Jaap:  0162 769136 of mail naar: timmers-huigens@hetnet.nl

Wij hopen u snel te zien!!
Rini Bos-Muns