Er gelden geen beperkingen meer voor aantallen kerkgangers, omdat de verplichte 1,5 m afstand is komen te vervallen. Ook het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer zij dit willen, kunnen zij andere bezoekers vragen de stoelen naast hen vrij te laten.

Voor wat betreft de collectes staan de ouderling en de diaken bij de deur naar De Beuk met de collectezakjes. De deurcollecte is als altijd met de schaal.

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Het dragen van een mondkapje blijft ook gewoon mogelijk.

Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.

De diensten vanuit de Vredeskerk kunt u ook nog steeds volgen via de link voor de KerkOmroep en via YouTube.

Via de Kerkomroep-app kunt u eenvoudig de diensten volgen. De app is te downloaden via de google store voor Android en via de Apple store voor Apple. Een nadere uitleg vindt u hier. Mocht u nog vragen hebben over het online volgen van de diensten : beamteampgoosterhout@gmail.com