Aanmelden

Om een dienst bij te wonen in de Vredeskerk dient u zich vooraf telefonisch aan te melden. Dit kan vanaf 12:00 uur vrijdags tot 12:00 uur zaterdags voorafgaande aan de dienst, uitsluitend op nummer 06-82534050.

Door de telefonist(e) zal u de volgende vragen worden gesteld:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en email adres?
 2. Met hoeveel gezinsleden komt u naar de dienst?
 3. Bent u allemaal gezond?
 4. Heeft u en/of uw metgezel speciale begeleiding en/of zorg nodig?

Als er plaats is voor u en de uwen, zult u direct worden uitgenodigd de dienst bij te wonen.

Als er onverhoopt geen plaats meer voor u is, zal u een uitnodiging voor de dienst van de volgende week worden aangeboden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de dienst via de beeld en geluid verbinding te volgen in de grote zaal van De Beuk, zolang het totaal aantal personen in het gehele kerkgebouw, dus inclusief de Beuk, niet uitkomt boven het toegestane maximum van 100 personen.

En uiteraard zullen de diensten ook zoals gebruikelijk online kunnen worden gevolgd.

Als u bent uitgenodigd en zondag, liefst ruim voor 10:00 uur, naar de kerk komt, kunt u het volgende verwachten.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • Bij binnenkomst wordt u verzocht een mondkapje te dragen tot het moment dat u op uw plaats zit en bi het verlaten van de kerk.
 • U vormt zo nodig een rij voor de nieuwe hoofdingang met de glazen deuren en houdt anderhalve meter afstand van elkaar zoals op de straat aangegeven.
 • Een van de coördinatoren (de ouderling, diaken, koster of gastvrouw/heer van dienst) zal bij de ingang de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kunt u het gebouw niet betreden.
 • Indien u geen gezondheidsproblemen meldt, kunt u het gebouw betreden en komt u in de ontvangsthal. De glazen deuren zijn geopend, zodat u geen deurklinken hoeft aan te raken.
 • In de hal staat een automatische desinfectiedispenser op een witte standaard waar u gebruik van dient te maken om uw handen te desinfecteren.
 • De deuren van de hal naar De Beuk zijn gesloten. De garderobe is niet in gebruik. U houdt uw jas bij u.
 • De deuren van de hal naar het portaal en van het portaal naar de kerkruimte zijn geopend, zodat u geen deurklinken hoeft aan te raken.
 • Vanuit het portaal wordt u door een van de coördinatoren doorverwezen naar een andere coördinator achterin de kerkruimte die u uw stoel wijst en de kerkruimte van achter naar voor opvult.
 • De Nieuwsbrief vindt u op uw stoel. Een Liedboek moet u van thuis meebrengen.

Gebruik van de kerkruimte

 • In de kerkruimte zijn de stoelen opgesteld met anderhalve meter tussenruimte. Het aantal enkele en dubbele zitplaatsen wordt zoveel mogelijk bepaald op basis van de uitnodigingen.
 • Stoelen mogen tijdens binnenkomst en tijdens de dienst niet verplaatst worden. In de achterste herenbanken kunnen 2 kerkgangers plaatsnemen op anderhalve meter afstand van elkaar, maar in de voorste geen.
 • U moet gedurende de kerkdienst zoveel mogelijk op de u toegewezen plaats blijven zitten.
 • Bij binnenkomst en bij vertrek wordt u verzocht een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit, kunt u het mondkapje af doen.
 • Samenzang tijdens de kerkdienst is vooralsnog helaas niet toegestaan. Zachtjes en met gesloten mond mee neuriën met de melodie van liederen die gespeeld, voorgezongen, of via beeld en geluid gepresenteerd worden, is wel toegestaan.
 • Moet u toch naar het toilet tijdens de dienst, dan meldt u dat aan een van de coördinatoren door middel van handopsteking. Een coördinator begeleidt u dan naar de toiletruimte via de door hem of haar meest veilig geachte route. Als u de kerk heeft verlaten komt u niet meer terug in de kerkruimte. U kunt dan wel in de grote zaal van De Beuk plaatsnemen en de dienst verder volgen via beeld en geluid.

Verlaten van de kerk

 • U wordt verzocht om een mondkapje op te zetten voordat u opstaat om de kerk te verlaten.
 • Aan het einde van de dienst verlaat u de kerk door de oude hoofdingang, een voor een en van achter naar voren om opstopping te vermijden. U houdt natuurlijk anderhalve meter afstand van elkaar.
 • U wordt verzocht om de buitenruimte voor de uitgang direct te verlaten en daar niet met elkaar te blijven praten. Ook op het overige kerkplein en bij het ophalen van geparkeerde auto’s en/of fietsen moet anderhalve meter afstand gehouden worden.
 • Er is geen nazit met koffie in De Beuk.

Tijdens de dienst zal de kerkruimte continue geventileerd worden, hetgeen betekent dat u wat tocht en geluidshinder kunt ervaren.

Wij hopen dat u, ondanks alle bovenstaande beperkingen, de kerkdiensten weer zult bezoeken en daarvan zult genieten.

Kindernevendienst

De leiding van zowel de crèche als de Kindernevendienst heeft aangegeven dat het in de maanden juli en augustus niet mogelijk is om kinderen op te vangen in de Vredeskerk, nu we vanaf 12 juli starten met diensten in de Vredeskerk.
Reden is onvoldoende bemensing. Een keuze die de leiding moet maken vanwege eigen kwetsbaarheid of andere persoonlijke omstandigheden.
De leiding hoopt vanaf de maand september, mits er aanmeldingen voor leiding binnenkomen, weer crèche en Kindernevendienst te kunnen verzorgen.
Laten we hier samen onze schouders onder zetten en meld je aan voor leiding crèche bij Ellie van Dam, 06-18522828 en voor leiding Kindernevendienst bij Annemieke Huijsmans 0161-412669.