Aanmelden

Om een dienst bij te wonen in de Vredeskerk dient u zich vooraf telefonisch aan te melden. Dit kan vanaf 12:00 uur vrijdags tot 12:00 uur zaterdags voorafgaande aan de dienst, uitsluitend op nummer 06-82534050.

Door de telefonist(e) zal u de volgende vragen worden gesteld:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en email adres?
 2. Met hoeveel gezinsleden komt u naar de dienst?
 3. Bent u allemaal gezond?
 4. Heeft u en/of uw metgezel speciale begeleiding en/of zorg nodig?

Als er plaats is voor u en de uwen, zult u direct worden uitgenodigd de dienst bij te wonen.

Als er onverhoopt geen plaats meer voor u is, zal u een uitnodiging voor de dienst van de volgende week worden aangeboden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de dienst via de beeld en geluid verbinding te volgen in de grote zaal van De Beuk, zolang het totaal aantal personen in het gehele kerkgebouw, dus inclusief de Beuk, niet uitkomt boven het toegestane maximum van 100 personen.

En uiteraard zullen de diensten ook zoals gebruikelijk online kunnen worden gevolgd.

Als u bent uitgenodigd en zondag, liefst ruim voor 10:00 uur, naar de kerk komt, kunt u het volgende verwachten.

Gebruik van de kerkruimte

(samenvatting uit gebruiksplan vredeskerk 0.7)

Vanaf nu dragen alle kerkgangers, ambtsdragers en andere medewerkers een mondkapje tijdens alle loopbewegingen voor, tijdens en na de kerkdienst in de Vredeskerk of in De Beuk. (dringend advies overheid in openbare ruimten). Wanneer men zit, kan het mondkapje af.

Kerkgangers

 • vormen zo nodig buiten een rij voor de glazen deur met onderlinge afstand van 1,5 meter.

De ouderling van dienst staat buiten voor de glazen deur:

 • ziet toe op 1,5m afstand buiten,
 • voert de gezondheidscheck uit  
 • vinkt naam en telefoonnummer af op reserveringslijst
 • en zorgt er voor dat het in de ontvangsthal niet te vol wordt.

De gastvrouw/gastheer

 • heet mensen welkom in de ontvangsthal en
 • wijst hen erop de handen te desinfecteren bij het desinfectieapparaat
 • wijst hen, voorzover nodig, op de mondkapjes die naast het apparaat liggen
 • zorgt er voor dat mensen niet naar De Beuk lopen
 • stuurt de mensen door naar de diaken van dienst, die in het portaal bij de deur van de kerk staat
 • en zorgt er voor dat het in het portaal niet te vol wordt.

De diaken zorgt ervoor dat

 • de mensen wachten in het portaal, totdat de koster die achterin de kerk staat, hen wijst op welke stoel zij mogen zitten.

De koster

 • vult de kerk van achter naar voren op
 • wijst mensen waar zij mogen zitten en via welke route zij moeten lopen.

Kerkgangers

 • blijven zo veel mogelijk zitten tijdens de dienst
 • Moet er toch gelopen worden dan draagt betrokkene een mondkapje voor de veiligheid.

Kerkgangers

 • Verlaten de kerk door de oude hoofdingang van achter naar voren
 • Houden 1,5m afstand van elkaar
 • Verlaten de buitenruimte voor de uitgang direct.