Andere bijzondere graven
B. Lukwel: Bastiaan Lukwel was van 1813 tot 1863 – dus ook ten tijde van de oprichting van de begraafplaats – gemeentesecretaris van Oosterhout. Ook was hij kerkvoogd van de Hervormde gemeente; als zodanig heeft hij de brief van 25 oktober 1828, waarin de Hervormde gemeente haar besluit tot aankoop van de grond aan B&W meedeelde, mede ondertekend (zie hoofdstuk 2). [Lukwel heeft bij testament grond nagelaten aan de gemeente Oosterhout onder het beding dat deze grond ten algemenen nutte gebruikt zou moeten worden; dat werd het Lukwel-park]. Lukwel is overleden in 1872. Zijn graf bevindt zich links van de ingang tegen de (oostelijke) zijmuur. Op de plattegrond graf B-39.

Oorlogsgraven: Op de begraafplaats bevinden zich 11 oorlogsgraven van militairen van de Britse Royal Air Force. Op de plattegrond zijn dit de nummers 6 – 6c, 32 – 32c en 33 – 33b. De achtergrond is voor zover ons bekend als volgt:
Op woensdag 15 mei 1940, ’s nachts om 01.30 uur, werd boven Den Hout een Britse Hampden bommenwerper van het 44e Squadron van de RAF neergeschoten. Het vliegtuig kwam brandend neer aan het “Eind van den Hout”. De vier bemanningsleden waren op slag dood en werden door de Duitsers in de berm van een zandweg begraven. Achter de graven stelden de Duitsers het staartstuk en een mitrailleur van het vliegtuig op. Later zijn de stoffelijke resten van de militairen naar onze begraafplaats overgebracht.
Op zondag 20 december 1942, om ongeveer 20.00 uur, stortte een Britse Lancaster bommenwerper neer aan de Achterstraat in Den Hout. De zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven en werden eveneens op onze begraafplaats begraven.

De namen van de omgekomen militairen zijn:

(1940):
Crawley , C.D. officier, Australië, 24 jaar
Ashfield, L.J., officier, Australië, 22 jaar
Preston, F., korporaal, Australië, 20 jaar
McKinlay, F.W., sergeant, Glasgow, 23 jaar

(1942, allen Brits):
Lynes, J.W., flying officer, leeftijd onbekend
Tyreman, J.W., sergeant, 26 jaar
Sykes, J., sergeant, 30 jaar
Stokes, H.B., sergeant, 34 jaar
Wing, G.C., sergeant, 18 jaar
Ford, H.G., sergeant, 20 jaar
Hill, J., sergeant, 30 jaar.

Nog steeds worden zij ieder jaar op 4 mei tijdens een korte plechtigheid herdacht.