Verantwoordelijkheid en beheer
Als gevolg van de fusie tussen de Nederlandse Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk ressorteert de begraafplaats nu onder de Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO). Zoals de naam al zegt is het een kerkelijke begraafplaats. Dat wil zeggen dat hij bestemd is als rustplaats voor leden van de PGO. Dankzij deze beperking – en het beleid om regelmatig oude graven te ruimen – is er daadwerkelijk plaats voor het begraven van gemeenteleden, ook op de langere termijn.
Het beheer vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Protestantse Begraafplaats Oosterhout, opgericht in 2011 door het College van Kerkrentmeesters van de PGO, op basis van de Statuten van de begraafplaats.

De exploitatie van de begraafplaats is daarmee in financieel opzicht onafhankelijk van die van de kerkelijke gemeente. Namens de stichting treedt een beheerder op voor de “dagelijks” voorkomende taken. Daaronder valt niet alleen de zorg voor het terrein en de optimale indeling daarvan, maar bijvoorbeeld ook het onderhouden van het contact met overheid, uitvaartondernemers en nabestaanden. Voor het onderhoud van het terrein en het bijhouden van de gravenadministratie zetten zich het hele jaar door veel vrijwilligers van de PGO belangeloos in.

Het onderhoud aan de graven geschiedt door de nabestaanden. Indien dat bezwaarlijk is kan een hovenier dat onderhoud in opdracht van de nabestaanden verrichten. De stichting beveelt de firma Corné Staal te Hank aan, tel. 06 – 26372137, e-mail info@staaltuinaanleg.nl, die momenteel voor de stichting en ook in opdracht van nabestaanden regelmatig onderhoudswerk uitvoert.