Grafmonument
Op de begraafplaats trekt het grafmonument voor Martinus Wijnaendts van Stein (1786 – 1875), in 1875 in neorenaissance stijl ontworpen, de aandacht (Op de plattegrond nummer 49). Martinus, onwettige zoon van een luitenant der cavalerie, werd in 1786 in Breda gedoopt. Aanvankelijk bracht hij het niet verder dan tuinmansleerling, maar nadat hij lezen en schrijven had geleerd ging hij regelmatig de krant voorlezen bij de dames Falaiseau, de ongehuwde dochters van de overleden generaal der cavalerie Joseph Falaiseau. Deze schatrijke dames maakten Martinus tot hun enige en vermogende erfgenaam. Na hun dood trouwde Martinus in 1825 met Jacoba Anna Margaretha van Gils uit Oosterhout.

begraafplaats monument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de dekplaten van het monument staan familiewapens en met de volgende inscripties:
RUSTPLAATS VAN DEN WELEDELEN HEER / M. WIJNAENDTS / AMBACHTSHEER VAN DEN LANDE VAN STEIN WILLENS / VRIJHOEF EN KALVERENBROEK / GEBOREN TE BREDA DEN 25 SEPTEMBER 1786 / OVERLEDEN TE MAARSEVEEN 25 JULI 1875 EN ZIJNE ECHTGENOOT VROUWE J.A.M. WIJNAENDTS GEBOREN / VAN GILS / GEBOREN TE OOSTERHOUT 9 JULI 1785 / EN OVERLEDEN TE MAARSEVEEN 6 MEI 1870″

Het monument wordt tegenwoordig onderhouden door een stichting genaamd “Stichting ’t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken van Breda”, gevestigd te Breda. Deze stichting beheert nog heden ten dage het vermogen van Wijnaendts van Stein. In 2009 heeft een ingrijpende renovatie van het monument plaatsgevonden.