Contact
Tanja Heurter (secretaresse ZWO commissie)
0162-740249 of  zwo@pgoosterhout.nl

De ZWO commissie ondersteunt het diaconaat op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft daarbij twee doelstellingen:

 • De ZWO commissie stimuleert de bewustwording van de PGO op het gebied van Zending en Werelddiaconaat door het schrijven van een maandelijks artikel in het kerkblad Ontmoeting en op de website van de PGO, door het verzorgen van themadiensten (bijvoorbeeld de Werelddiaconaatszondag), het organiseren van informatiebijeenkomsten en de verkoop van de Missie/Zendingskalenders.
 • De ZWO commissie zorgt ook voor de financiële ondersteuning voor Zending en Werelddiaconaat. Dit doet ze onder andere door het bijeenbrengen en afdragen van het landelijke quotum aan Kerk in Actie (de landelijke organisatie voor Zending en Werelddiaconaat van de PKN) en door het bijeenbrengen van geld door middel van speciale doelcollectes gedurende het hele jaar. Bij deze collectes zorgt Kerk in Actie (KiA) voor de benodigde folders en aanplakbiljetten. De afdracht geschiedt ook aan KiA.

Daarnaast wordt via eigen acties geld ingezameld voor projecten op het gebied van Zending en Werelddiaconaat. Dit hoeven niet specifieke KiA projecten te zijn. Waar het vooral om gaat is dat onze PGO direct met deze projecten kan communiceren, zodat er regelmatige uitwisseling van kennis en contacten mogelijk is. Hierdoor wordt de betrokkenheid aan beide zijden vergroot en wordt tevens zichtbaar dat er “geen geld aan de strijkstok blijft hangen”.

ZWO actie in 2020-2021

Geen kinderarbeid in de textielindustrie en dit is in India.

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De
meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De
realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet
meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen
van uitbuiting.
De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Wat kan SAVE met uw bijdrage doen?

 • Per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken.
 • Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden.
 • Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van
  kinderarbeid.
 • In Tirupur kinderarbeidvrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd
  als een kind niet op school zit.
 • Kinderen opsporen kost 2.100 euro per jaar (500 kinderen, 4,25 euro per kind).
 • Een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost 3.000 euro per jaar (120 euro per
  kind).
 • Tijdelijke opvang voor 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn kost 11.000 euro per
  jaar (650 euro per kind).
 • Beleidsbeïnvloeding kost 4.000 euro per jaar.

 

Hopelijk kunnen we weer op u rekenen komend jaar!

 

Eigenaar pagina: zwo@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2020-10-29