Contact
Tanja Heurter (secretaresse ZWO commissie)
0162-740249 of  zwo@pgoosterhout.nl

De ZWO commissie ondersteunt het diaconaat op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft daarbij twee doelstellingen:

  • De ZWO commissie stimuleert de bewustwording van de PGO op het gebied van Zending en Werelddiaconaat door het schrijven van een maandelijks artikel in het kerkblad Ontmoeting en op de website van de PGO, door het verzorgen van themadiensten (bijvoorbeeld de Werelddiaconaatszondag), het organiseren van informatiebijeenkomsten en de verkoop van de Missie/Zendingskalenders.
  • De ZWO commissie zorgt ook voor de financiële ondersteuning voor Zending en Werelddiaconaat. Dit doet ze onder andere door het bijeenbrengen en afdragen van het landelijke quotum aan Kerk in Actie (de landelijke organisatie voor Zending en Werelddiaconaat van de PKN) en door het bijeenbrengen van geld door middel van speciale doelcollectes gedurende het hele jaar. Bij deze collectes zorgt Kerk in Actie (KiA) voor de benodigde folders en aanplakbiljetten. De afdracht geschiedt ook aan KiA.

Daarnaast wordt via eigen acties geld ingezameld voor projecten op het gebied van Zending en Werelddiaconaat. Dit hoeven niet specifieke KiA projecten te zijn. Waar het vooral om gaat is dat onze PGO direct met deze projecten kan communiceren, zodat er regelmatige uitwisseling van kennis en contacten mogelijk is. Hierdoor wordt de betrokkenheid aan beide zijden vergroot en wordt tevens zichtbaar dat er “geen geld aan de strijkstok blijft hangen”.

Actueel nieuws van de ZWO-commissie staat in Nieuws, onderaan deze pagina.

Dit kerkelijk jaar (2017) zetten wij ons via Kerk in Actie in voor een sterke kerk in Kameroen.
Maandelijks kunt u in het kerkblad “Ontmoeting” lezen wat er met het geld in Kameroen gedaan wordt. Maar ook op de PGO-site en de App Protestant. Daar maken we ook steeds onze acties bekend.

Meer informatie over de projecten vindt u via kerkinactie.nl.


Eigenaar pagina: zwo@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2017-09-27