Toen Oosterhout zich richting noorden uitbreidde, ontstond er de behoefte om ook in de wijk Dommelbergen een kerk te bouwen. In samenwerking met de RK parochie Dommelbergen kwam zo Kerkelijk Centrum De Ark tot stand. Het werd in november 1976 in gebruik genomen.

De eerste dominee die daar aantrad was ds. P. Oberholzer.

In 2005 is de RK parochie uit De Ark gegaan en is het geheel door de PGO in gebruik genomen.

In 2006 werd het gebouw opgeknapt en zo ingericht dat het, na de sluiting van de Paterserfkerk, optimaal door de gemeente kan worden gebruikt.

 

Tot 2017 is De Ark gebruikt door de PGO. De laatste dienst was op 12 februari 2017. Sindsdien is het gebouw door de PGO aan de erediensten onttrokken en worden de diensten uitsluitend in de Vredeskerk gehouden.

In de zomermaanden wordt er daarnaast ook eredienst gehouden bij de Camping Katjeskelder.

 


 

De Rapportage die door de Begeleidingscommissie is geschreven na de overgang van De Ark naar de Vredeskerk kunt u lezen in het volgende document: 

Eindrapportage Bcie van Ark naar Vredeskerk versie 1.0

 

 

 

 


Eigenaar pagina: College van kerkrentmeesters: secretaris. Laatste update:2017-10-09