Beleidsplan goedgekeurd
De Kleine Kerkenraad heeft het concept-beleidsplan besproken. Het is in hoofdlijnen ingericht door de voorzitter van de kerkenraad en verder ingevuld door de diverse geledingen, zoals het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en het pastoraat.

Op maandag 19 januari 2015 heeft vervolgens de Grote Kerkenraad het Beleidsplan 2015-2018 besproken. Vervolgens is het gepresenteerd aan de gemeente waarna het definitief is vastgesteld.

Als op een tablet niet alle pagina’s zichtbaar zijn, kunt u op de link drukken en ingedrukt houden totdat een menu’tje verschijnt. Kies dan voor “openen in nieuwe tab”. Het bestand is dan onder die tab wel leesbaar. Als er toch nog problemen zijn, kunt u een mailtje sturen aan de scriba of de webmaster, die stuurt u dan graag het bestand toe.

 


Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com, Laatste wijziging: 2015