Wat te doen bij overlijden
Voldoende is dat de wens om op de Protestantse Begraafplaats begraven te worden zo spoedig mogelijk na het overlijden bekend wordt bij de uitvaartondernemer die de begrafenis en andere formaliteiten gaat verzorgen. De uitvaartondernemer dient zich zo snel mogelijk in verbinding te stellen met de beheerder of diens plaatsvervanger (adressen zie hieronder). Voorwaarde is slechts dat de overledene lid was van de Protestantse Gemeente Oosterhout.

Reservering van een graf voor een later overlijden is niet mogelijk. Dat is ook niet nodig omdat er in principe voldoende plaats is, ook op de wat langere termijn, zoals al werd aangegeven in de paragraaf over “Verantwoordelijkheid en beheer“.