Doelstelling van de begraafplaats is:

  1. het op passende wijze mogelijk maken van de teraardebestelling van personen die lid waren van de Protestantse Gemeente Oosterhout en het behoud van hun graven, zulks in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en zoveel mogelijk volgens de wensen van de overledenen en hun nabestaanden;
  2. behoud, onderhoud en optimaal beheer van de begraafplaats voor zowel de korte als de lange termijn.

Voor de statuten van de begraafplaats klikt u hier.

In de volgende paragrafen is informatie opgenomen over:Eigenaar pagina: Stichting Prot. Begraafplaats Oosterhout. Laatste update: 11/7/14